Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

forum_regionov_2011V dňoch 7.- 9.9.2011 sa v dvoch poľských mestách Krynica – Zdrój a Muszyna paralelne uskutočnila v poradí už piata medzinárodná konferencia s názvom „Fórum Regiónov“. Bolo to najvýznamnejšie stretnutie predstaviteľov regionálnych inštitúcií s ostatnými predstaviteľmi verejnej správy, vládnych agentúr a neziskového sektora.

Tematicky bola konferencia rozdelená na 21 blokov tzv. panelov, kde viac ako 250 popredných odborníkov nielen z Poľska, ale aj zo zahraničia, prezentovalo svoje názory a skúsenosti  v rôznych oblastiach ekonomického života.

Tohto významného podujatia sa dňa 8.9.2011 v hoteli Activa v Muszyne zúčastnili aj dvaja zástupcovia mestského úradu - Ing. Juraj Popjak s  témou „Princíp partnerstva – kľúč pre rozvoj regionálnej spolupráce v podmienkach kúpeľného mesta Bardejov“ a  Ing. Ján Novotný s  témou „Medzinárodná spolupráca v oblasti cestovného ruchu medzi partnerskými mesta Poľska a Slovenska“.

Obaja zástupcovia mesta v priebehu konferencie boli účastníkmi troch veľmi zaujímavých panelových diskusií.

Na jednej z nich s názvom „Či môžeme žiť na úkor budúcich pokolení?“ odznela, na rozdiel od iných panelov, iba jediná prezentácia prof. Grzegorza W. Kolodka, významného poľského ekonóma, ktorá sa však stretla s najväčším záujmom účastníkov, ako aj následným ohlasom. Zrejmým záverom jeho prezentácie bolo, že na úkor budúcnosti nemožno existovať, ba dokonca, citát p. profesora bol, že takto existovať „je stydno“. Zdôraznil význam investovania do intelektuálneho kapitálu t.j. do vzdelávania a do budovania zmysluplnej infraštruktúry v regiónoch. Vymedzený čas na jeho prezentáciu a následnú diskusiu sa ukázal ako veľmi krátky, organizátorom sa až po viacerých neúspešných pokusoch podarilo tento panel ukončiť.

Ďalšie dva panely boli na tému „Partnerstvo – úloha samospráv“ a  „Cestovný ruch pre zdravie – kúpeľné mestá v novej ére“. Na oboch paneloch zazneli veľmi inšpirujúce a podnetné myšlienky, apelujúce na ešte väčšiu otvorenosť, partnerstvo a medzinárodnú spoluprácu samospráv, vrátane využívania potenciálu  kúpeľných miest.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám