Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

dni_eu_kult_dedicstvaTohtoročné Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD), ktoré sa konali 8. – 9. septembra 2011 dosiahli vysokú úroveň a významnou mierou prispeli k dôstojnej prezentácii kultúrneho dedičstva, ktoré sa nachádza na Slovensku.

Pri tejto príležitosti poďakoval aj minister kultúry Slovenskej republiky Daniel Krajcer aj Magistrátu Mesta Bardejov, s tým,  že úspešný priebeh tejto akcie vo výraznej miere podporili aj slávnostné otváracie podujatia, ktoré sa konali v Bardejove.

Ďalej sa v ďakovnom liste okrem iného uvádza: "Verím, že aj táto významná spoločenská akcia podnieti aj Vaším pričinením ďalší záujem o hlbšie poznanie, využívanie, obnovu a prezentáciu kultúrneho dedičstva na Slovensku."

Dni európskeho kultúrneho dedičstva sú významným celoeurópskym podujatím, organizovaným Radou Európy a Európskou Komisiou, ktoré upriamuje pozornosť najširšej verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva v 49 účastníckych štátoch. Základným cieľom je jednak zvýšiť povedomie obyvateľov o miestom dedičstve a prehĺbiť záujem o jeho ochranu, ako aj rozvinúť pocit spolupatričnosti s európskym kultúrnym dedičstvom. Počas DEKD sú pre verejnosť otvorené mnohé historické budovy, pamiatky, areály, ktoré sú zvyčajne uzavreté pre verejnosť, alebo sa v bežne navštevovaných pamiatkach, múzeách a galériách poriadajú špeciálne sprievodné podujatia.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám