Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Vo štvrtok 26. 4. 2012 sa na svojom pravidelnom zišli členovia Mestskej rady v Bardejove. Prejednali návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta, zaoberali sa správami o hospodárení a správami o činnosti dozorných rád obchodných spoločností mesta Bardbyt, s. r. o., Bardterm, s. r. o., BTS, s. r. o. za rok 2011.

Vyhodnotili zimnú údržbu mestských komunikácií a chodníkov v zimnej sezóne 2011/2012 a prerokovali návrh na zmenu rozpočtu príspevku m. p. Bapos pre rok 2012 a návrh zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 94/2009 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území mesta Bardejov.

Pred plánovaným rokovaním mestského zastupiteľstva v júni 2012  sa členovia Mestskej rady v Bardejove zídu ešte dvakrát.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám