Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Pri realizácii stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia Stocklovej ulice I. etapa“ bola pri zemných prácach na uložení nových potrubných rozvodov vody a kanalizácie odkrytá stará kamenná studňa kruhovitého tvaru. Studňa s hĺbkou 8 - 9 m sa nachádza v strede križovatky, medzi ulicami

Stocklova a Na hradbách. Podľa archeológa Mgr. Comissa, ktorý sleduje postup prác na tejto ulici v rámci nariadeného archeologického výskumu, jedná sa o studňu z 18 - 19 storočia. Podľa doteraz známeho poznania histórie Bardejova mala sa v tejto časti Stocklovej ulice nachádzať kašna, alebo záchytná studňa z obdobia, keď v stredoveku v Bardejove fungoval vodovod s rozvodom z dreveného potrubia a zásoboval vodou túto časť mesta. Po znefunkčnení starého rozvodu vody na tomto mieste sa pravdepodobne vykopala studňa, ktorá nahradila pôvodný zdroj vody.

          Po obhliadke studne pracovníkom Krajského pamiatkového úradu Prešov Mgr. Harčárom a zodpovedným projektantom Ing. arch. Kačalom očakáva Mesto Bardejov rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Prešov o prezentovaní studne. Návrh prezentácie studne bude podliehať schváleniu Krajského pamiatkového úradu Prešov a bude sa realizovať pri konečných stavebných úpravách ulice

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám