Prečítané: 3333x

upratovanieMesto Bardejov prostredníctvom poverenej organizácie na zber komunálnych odpadov spoločnosti Ekobard, a. s. v rámci jesenného upratovania vychádza v ústrety občanom mesta poskytnutím veľkoobjemových kontajnerov (ďalej „VOK“) pre uloženie objemného odpadu z domácnosti a odpadu z upratovania ulíc a parkovej zelene.

Jesenné upratovanie začína v pondelok 24. septembra 2012 na sídlisku Obrancov mieru a od 1. 10. 2012 bude pokračovať následne na sídliskách Za Rajom, Družba, Vinbarg. Od 9. 10. 2012 budú „VOK“ postupne umiestňované  pri rodinných domoch po jednotlivých sídliskách. V druhej polovici októbra od  16. 10. 2012  budú následne „VOK“ umiestnené v mestských častiach Bardejovská Nová Ves, Dlhá Lúka, Bardejovské Kúpele a Mihaľov. Jesenné upratovanie sa ukončí 31. októbra 2012.

Veľkoobjemové kontajnery budú umiestnené na vopred určené miesto od pondelka do piatku v časových intervaloch od 12.00 hod. – 7. 00 hod. následujúceho dňa podľa vypracovaného harmonogramu zverejneného na mestskej webovej stránke www.bardejov.sk.