Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

 Projekt sa  v súčasnosti „prehupol“ do ďalšej fázy jeho realizácie. Pripomíname, že jeho trvanie je plánované v období  od marca do decembra 2012. 

V  júli boli ukončené prvé dve projektové aktivity „Vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie cyklotrasy“ a „Schvaľovací proces pre cyklotrasu“ pridelením evidenčného čísla cykloturistickej trasy na slovenskej strane.

V auguste až v októbri sa realizuje vyhotovenie a osadenie značenia cyklotrasy v súlade s jednotným systémom značenia cyklotrás podľa STN 01 8028.

Spôsob  cykloturistického značenia bude nasledovný:

o   maľovanými značkami (typ A.1)

o   prvkami cykloturistickej orientácie: veľkými cyklosmerovkami (typ B.1), malými smerovkami (typ B.2), doplnkovými smerovkami (typ B.3)  a doplnkovými cyklotabuľkami (emblémová typ B.4 a významová typ 3-C).

Cykloznačky budú osádzané samostatne na stĺpiky tzv. cyklosmerovníky, zabetónovaním v teréne pri trase, resp. sa osadia na existujúce betónové a drevené stĺpy elektrického či telekomunikačného vedenia alebo stĺpy verejného osvetlenia.

Okrem toho sa cyklotrasa doplní o prvky drobnej infraštruktúry osadením infotabúľ s mapami a podrobnými základnými textovými informáciami o regióne (kultúra, príroda, ubytovanie...), ktoré budú jednostranne a obojstranne orientované. Na slovenskej strane bude  takto osadených 5 a na poľskej strane 3 veľké informačné tabule o rozmeroch 200 cm x 150 cm.

Umiestnenie infotabúľ pozdĺž cyklotrasy sa navrhuje v týchto miestach:

1.    Bardejov - Športová hala Mier, parkovisko.

2.    Bardejov - Bardejovská Nová Ves, na centrálnej križovatke.

3.    Šarišské Čierne - odbočka na Zverník.

4.    Nižná Polianka - motorest Makovica.

5.    Nižná Polianka - odbočka na štátnu hranicu s Poľskom.

6.    Jaslo -Mestský úrad, t. j. na centrálnom mieste v meste, v blízkosti námestia.

7.    Jaslo - Mestský park, pri Dome kultúry.

8.    Obec Dębowiec, križovatka.

Súbežne sa pracuje na príprave a preklade propagačnej príručky k cyklotrase, ktorá bude slúžiť na prezentáciu cyklotrasy a prihraničného regiónu. Tá by mala byť hotová najneskôr v novembri.

 

 

 

 

tab1 cyklo bj jsl tab2 cyklo bj jsl

 

 

 

 

logo capr euroreg logo ker logo minv dopr vyst reg rozvoj logo forum euroregionov sr erb bj

erb jaslo

 

„Tento projekt bol podporený

z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám