Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Vo štvrtok 18. októbra 2012 sa členovia Mestskej rady v Bardejove zišli na svojom XXII. zasadnutí a najdôležitejším bodom rokovania bol  Technicko – organizačné zabezpečenie údržby mestských komunikácií, chodníkov  a verejných priestranstiev v zimnom období 2012 – 2013.

Splnenie tejto dôležitej a náročenej úlohy sa zabezpečuje v dvoch etapách. Do 15. novembra prebieha prípravné obdobie a od 15. novembra 2012 – 31. marca 2013 výkon samotnej zimnej údržby.

Zodpovednosťou za organizáciu a výkon zimnej údržby bol poverený mestský podnik Bapos s Mestským operačným štábom zimnej údržby.

Zimná údržba bude v nepretržitom režime denne 24 hodín, vrátane dní pracovného voľna, pracovného pokoja a aj počas sviatkov. Vykonávať sa bude na výmere  viac ako 125 tisíc metrov chodníkov, verejných priestranstiev vrátane zastávok MHD a parkovísk, určených priechodov pre chodcov a schodov.

Pre zamedzenie každoročného javu, ktorým je odstavovanie áut na pozemných komunikáciách, ktoré bránia v ich čistení, budú do začiatku zimnej údržby ( do 15. novembra) na vybraných miestach  inštalované dočasné dopravné značenia „Zákaz státia“.

Zimnú údržbu bude vykonávať 60 pracovníkov, ktorí budú rozdelení do 11 pracovných čiat so všetkou dostupnou dopravnou technikou m. p. Bapos. Pre tento účel sa plánuje použiť 1 200 m3 posypového inertného materiálu a 160 m3 posypového chemického materiálu.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám