Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Obstarávateľ Krajský úrad životného prostredia v Prešove ako orgán štátnej správy odpadového hospodárstva doručil Krajskému úradu životného prostredia ako príslušnému orgánu posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len "krajský úrad"), podľa §5 zákona č 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011 - 2015"

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011 - 2015", je zverejnené aj na internetovej stránke MŽP SR www.enviroportal.sk a na internetovej stránke Krajského úradu životného prostredia v Prešove www.po.kuzp.sk.

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Krajskom úrade životného prostredia v Prešove, v čase od 8.00 hod do 12.00 hod počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky -051/4884214 alebo e-mailom sekerakova.alena@po.kuzp.sk.

 

dokument ikona pdf

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám