Prečítané: 3656x

Oznámenie

 

V materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bardejov

 nebude prevádzka od 24. decembra 2012 do 4. januára 2013 vrátane.

 Prevádzka začne od 7. januára 2013 (pondelok).