Prečítané: 3316x

Vážený zákazník,
v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona C. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že pre odberné miesto:
časť mesta Bardejov - celá chatová oblasť Mníchovský potok bude v termíne 6. február 2013 od 07:00 h do 16:00 h prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.