Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Vo štvrtok 14. februára 2013 sa zišli na svojom 26. zasadnutí  členovia Mestskej rady v Bardejove.Okrem iného sa zaoberali vyhodnotením hospodárenia a činnosti za rok 2012 v organizačných subjektoch zriadených Mestom Bardejov, prerokovali  Výročnú správu o hospodárení za rok 2012 v m. p. Bapos a v Základnej umeleckej škole M. Vileca, Správu o činnosti Mestskej polície v Bardejove za rok 2012,

Správu o stave a plnení úloh požiarnej ochrany a o požiarovosti v meste v roku 2012 a o dodržiavaní Požiarneho a Organizačného poriadku Mestského hasičského zboru a Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012.

Tiež prerokovali aj zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 117/2011 o podmienkach nájmu v nájomných bytoch.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám