Prečítané: 3236x

Vážený zákazník,
v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona C. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že pre odberné miesto:
časť mesta Bardejov - ul. Homolková bude v termíne
13. marca 2013 od 08:00 h do 16:00 h
14. marca 2013 od 08:00 h do 16:00 h

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.