Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Počas uplynulého 12. kalendárneho týždňa 2013 v okrese Bardejov zistila Regionálna veterinárna  a potravinová správa Bardejov nebezpečnú chorobu - besnotu u voľne žijúcich zvierat a to líšky hrdzavej.

Za ohnisko nákazy besnoty líšky hrdzavej vymedzili katastrálne územie obcí Kružľov a Stebník.

Do zóny pozorovania okrem blízkych susedných obcí bolo zaradené aj katastrálne územie mesta Bardejov a časti mesta Mihaľov, Bardejovská Zábava a Bardejovské Kúpele.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov za týmto účelom nariadila opatrenia na kontrolu nebezpečnej choroby líšky hrdzavej.

Besnota je vírusová choroba všetkých teplokrvných živočíchov, ktorá postihuje predovšetkým centrálny nervový systém. Táto choroba je prenosná na človeka. Manifestuje sa poruchami vedomia, zvýšenou dráždivosťou, hydrofóbiou, čiastočným a neskôr celkovým ochrnutím. Po objavení klinických príznakov sa vždy končí smrťou.

Vírus je vylučovaný slinnými žľazami infikovaného živočícha a zvyčajne sa prenáša pohryzením alebo potriesnením porušenej kože. Extrémne vnímavé na besnotu sú  v našich podmienkach líšky, vlky, poľné myši a z hospodárskych zvierat hovädzí dobytok. Významnú úlohu v udržiavaní a šírení besnoty u voľne žijúcich zvierat v prostredí má líška hrdzavá, u domácich zvierat po povinnej vakcinácii psov má v súčasnosti mačka.

Besnota sa prejavuje v troch formách – zúrivej, tichej a atypickej.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám