Prečítané: 3145x

V  materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov:

 

nebude prevádzka počas veľkonočných prázdnin

 

od 28. marca  2013 do 2. apríla 2013 vrátane.

 

 

Prevádzka počas veľkonočných prázdnin  bude len v Materskej škole, Komenského 47 v Bardejove.

 

V Materskej škole, Lipová 37 v Bardejovskej Novej Vsi bude prevádzka len 28. marca 2013.