Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Ďalšie plánované rokovanie členov MsR v Bardejove sa uskutoční už vo štvrtok 13. júna 2013.

Okrem iného prerokujú návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta, návrh nakladania s majetkom mesta, návrh na II. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2013.

Na prerokovanie je  pripravený  aj návrh na založenie obchodnej

spoločnosti pre správu mestských lesov, návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2013 a ďalšie návrhy, ktoré po odporúčaní členov Mestskej rady budú ďalej predložené na schválenie poslancom Mestského zastupiteľstva v Bardejove, ktoré sa uskutoční 26. júna 2013.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám