Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Združenie Región „Tatry“ vyhlásilo dňa 01.06.2012 výzvu na podávanie žiadostí o finančný príspevok pre mikroprojekty z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.

Mesto Krynica-Zdrój, spolu s cezhraničným partnerom Mestom Bardejov,

vypracovalo a následne dňa 31.07.2012 aj predložilo projekt s názvom „Cyklotrasa Krynica-Zdrój – Bardejov”. Žiadosť bola v hodnotiacom procese úspešná a dňa 01.03.2013 bola v Nowym Targu podpísaná Zmluva o poskytnutí finančného príspevku.

Zámerom projektu, ktorý sa realizuje v období marec až september 2013, je lepšie využitie existujúcich možností poľsko-slovenského prihraničného regiónu pre rozvoj poznávacieho turizmu v rámci cykloturistických, športových a rekreačných aktivít.

            Hlavným cieľom projektu je podpora cezhraničnej cyklistickej turistiky na vytvorenie impulzov pre vyvážený rozvoj poľsko-slovenského pohraničia. Pre dosiahnutie cieľov projektu sa vyznačia 4 cyklotrasy o dĺžke  87 km, osadí sa 6 ks informačných tabúľ, vybuduje sa priľahlá drobná infraštruktúra (odpočívadla: 5 ks, smerové tabuľky: 17 ks) a vydá sa propagačná publikácia k cyklotrase v poľsko – slovenskej mutácii v počte 20.000 ks.

            Cezhraničným partnerom v projekte je Mesto Bardejov. Projekt je komplementárny, čo znamená, že slovenský partner, realizuje podobný projekt značenia cyklotrasy na slovenskej strane až po spoločnú štátnu hranicu, kde sa vyznačené cyklotrasy stretnú.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013

 

mapa tras

 

 Trasa  1: Štátna hranica > Muszynka > Tylicz > Krynica-Zdrój. Celá trasa 13 km.

  • Trasa 2: Štátna hranica > Muszynka > Tylicz > Mochnaczka Niżna > Jakubik > Krynica-Zdrój. Celá trasa 17 km.
  • Trasa 3: Štátna hranica > Muszynka > Tylicz > Mochnaczka Niżna > Mochnaczka Wyżna > Kopciowa > Krynica-Zdrój. Celá trasa 20 km.
  • Trasa 4: Štátna hranica > Muszynka > Tylicz > Mochnaczka Niżna > Mochnaczka Wyżna > Czyrna > Piorunka > Berest > Mochnaczka Wyżna > Krynica-Zdrój.  Celá trasa 37 km.

·        Celková dĺžka cyklotrástrás: 87 km.

 

loga

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám