Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

V dňoch 24. - 28. júna 2013 sa uskutočnil ďalší ročník Európskeho týždňa udržateľnej energie. V jeho priebehu sa v rôznych častiach Európy konali stovky podujatí zameraných predovšetkým na problematiku znižovania energetickej spotreby a využívanie obnoviteľných zdrojov energií. Toto podujatie si kladie za cieľ oboznámiť občanov, podnikateľov a verejné orgány s riešeniami na zníženie spotreby energie a aktivitami zameranými na energetickú efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie. Európsky týždeň udržateľnej energie je najväčším európskym fórom na tému budúcnosti obnoviteľnej energie.

         Prešovský samosprávny kraj (PSK) ako územný koordinátor Dohovoru primátorov a starostov a zakladateľ Energetického klastra Prešovského kraja sa aj v tomto roku zapojil do Európskeho týždňa udržateľnej energie. Do podujatia Energetický deň sa v Prešovskom kraji zapojilo spolu60 kultúrnych, sociálnych a školských organizácií v pôsobnosti krajskej samosprávy.

         V rámci Európskeho týždňa udržateľnej energie sa 25. júna 2013 uskutočnil Energetický deň PSK spojený s pracovným workshopom Udržateľná energia v Prešovskom kraji. Na tomto workshope sa zúčastnili aj zástupcovia nášho mesta.

          Účastníci workshopu za zaoberali okrem iného aj energetickou efektívnosťou budov, energetickým auditom firiem a aktivitami Energetického klastra PSK, ktorý vznikol presne pred rokom. V budove úradu PSK boli prezentačné stánky zamerané na energetickú efektívnosť vo verejných a súkromných budovách, meranie a vyhodnocovanie úspor elektrickej energie, malé vodné elektrárne i osvetľovacie LED technológie.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám