Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

V súlade so zákonom č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov rozhodla Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov dňa 14.8.2013 o zrušení veterinárnych opatrení pre

katastrálne územie mesta Bardejov. Veterinárne opatrenia boli nariadené dňa 7.5.2013 v súvislosti s výskytom nebezpečného

nákazlivého ochorenia – besnoty u voľne žijúcich zvierat a besnoty u domácich zvierat.          

         Nariadené veterinárne opatrenia boli splnené a počas pozorovacej doby (tri mesiace) sa v ohnisku nákazy nevyskytol žiaden ďalší prípad besnoty domácich alebo voľne žijúcich zvierat.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám