Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Tohtoročné Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sa uskutočnia v dňoch 13.-22. 09. 2013 a ich témou je: PAMIATKY DUCHOVNÉHO ŽIVOTA.Slávnostné otvorenie DEDK sa uskutoční 13. septembra v Košiciach.

         DEKD sú  významným celoeurópskym podujatím, ktoré sa koná tradične v septembri v 50 štátoch Európy.  Na Slovensku sa organizujú Dní európskeho kultúrneho dedičstva nepretržite od roku 1993 až doteraz.

V roku 2011 sa otváracie podujatia DEKD uskutočnili v Bardejove.  

         Počas DEKD sa otvárajú pre verejnosť mnohé historické budovy, pamiatky, areály, ktoré sú zvyčajne uzavreté pre verejnosť, alebo sa v bežne navštevovaných pamiatkach, múzeách a galériách uskutočňujú špeciálne sprievodné podujatia. Súčasťou DEKD bývajú aj  rôzne prednášky, semináre, konferencie, výstavy, mestské slávnosti, koncerty, tvorivé dielne a iné kultúrne podujatia.

         DEKD v regiónoch bývajú výsledkom dobrej spolupráce obecných samospráv, pracovísk pamiatkových úradov, múzeí, galérií, cirkví, združení a aktívnych občanov. Inšpiratívne podujatia a sprístupnené pamiatky boli v minulých rokoch usporiadané v desiatkach miest po celom Slovensku.

         Koordináciou celoslovenského podujatia bolo poverené Ministerstvom kultúry SR Združenie historickým miest a obcí SR.  Základným cieľom podujatia je zvyšovanie povedomia verejnosti o hodnotách kultúrneho dedičstva, prehĺbenie záujmu o jeho ochranu a  v  neposlednom rade aj vybudovanie pocitu spolupatričnosti s európskym kultúrnym dedičstvom.

         Počas DEKD si návštevníci okresu Bardejov môžu pozrieť tieto pamiatky:

 

16.9.2013
Pamiatka: Gréckokatolícky chrám sv. apoštolov Petra a Pavla z roku 1901, Bardejov
Typ: Kostoly, kláštory, synagógy
Mesto / obec: Bardejov

Podujatie: Dni európskeho kultúrneho dedičstva
Typ: Prehliadka, sprevádzanie

2

17.9.2013
Pamiatka: Gréckokatolícky drevený chrám svätého Lukáša z roku 15 - 16 stor., Tročany
Typ: Kostoly, kláštory, synagógy
Mesto / obec: Tročany

Podujatie: Dni európskeho kultúrneho dedičstva
Typ: Prehliadka, sprevádzanie

3

18.9.2013
Pamiatka: Gréckokatolícky drevený chrám svätých Kozmu a Damiána z roku 1708, Lukov - Venecia
Typ: Kostoly, kláštory, synagógy
Mesto / obec: Lukov

Podujatie: Dni európskeho kultúrneho dedičstva
Typ: Prehliadka, sprevádzanie

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám