Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bardejove, ktoré sa uskutočnilo dňa 26.9.2013 poslanci schválili okrem iného aj  investičnú akciu „Rekonštrukcia mestského futbalového štadióna“. Táto investícia bude realizovaná v rámci projektu, ktorý je súčasťou zmluvy medzi Slovenským futbalovým zväzom a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, za finančnej spoluúčasti Mesta Bardejov vo výške 40% nákladov - 500 tis. EUR.

Štát prostredníctvom Slovenského futbalového zväzu podporí investíciu sumou 750 tis. EUR. Poslanci zároveň schválili aj investičný zámer výstavby atletického štadióna na území nášho mesta, ktorého parametre budú zodpovedať oficiálnym štandardom pre usporiadanie atletických súťažných podujatí.

         Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 27.02.2013 schválila uznesenie, podľa ktorého sa majú zabezpečiť v štátnom rozpočte finančné prostriedky v objeme 4,5 mil. eur ročne pre kapitolu Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR za účelom rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov.  Uvedená finančná čiastka sa v štátnom rozpočte vyčlení každoročne do 31.3. príslušného roka až do roku 2022. Modernizácia resp. rekonštrukcia sa bude týkať 21 slovenských štadiónov. Medzi schválené mestá, ktoré sú zahrnuté do programu finančnej podpory patrí i Mesto Bardejov.

         Úlohou Mesta Bardejov v rámci projektu bude zabezpečiť výstavbu základovej konštrukcie na osadenie tribún, ktoré zabezpečí Slovenský futbalový zväz a vybudovanie technickej infraštruktúry a sociálneho zázemia, čo predstavuje 40% spolufinancovanie nákladov projektu vo výške 500 tis. EUR tak , aby boli splnené infraštrukturálne kritéria UEFA pre štadióny kategórie 2.

        Zrekonštruovaný futbalový štadión v Bardejove sa bude v súlade so zmluvou o spolupráci uzatvorenou medzi Slovenským futbalovým zväzom a Mestom Bardejov po dobu 20 rokov bezodplatne využívať pre potreby reprezentačných družstiev SR vo všetkých vekových kategóriách. 

         Po ukončení projektu budeme mať v Bardejove k dispozícii moderný futbalový stánok zodpovedajúci medzinárodnom parametrom, ktorým sa zvýši komfort a bezpečnosť divákov. Výsledok projektu by sa mal prejaviť v zlepšení kvalitatívnych podmienok pre mužstvá všetkých vekových kategórii, rozšírení kvality sociálneho zázemia a zároveň v zlepšení podmienok pre všestranné využitie štadióna na organizáciu nielen športových ale aj spoločensko-kultúrnych podujatí.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám