Prečítané: 5262x

Blíži sa Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých, kedy si každý rok pripomíname našich rodinných príslušníkov ako aj blízke osoby, ktoré nás navždy opustili.

Na najväčšom cintoríne v meste, na Mestskom cintoríne na ul. kpt. Nálepku bude počas týchto sviatkov zmenený režim prevádzky a to následovne:

 piatok 31. 10. 2014 od 8.00 – 18.00 hod.,

sobota  1. 11. 2014 od 9.00 – 21.00 hod.,

nedeľa  2. 11. 2014 od 9.00 – 21.00 hod.

Počas tejto doby budú  v prípade záujmu poskytnuté všetky potrebné informácie týkajúce sa hrobových miest, nájmu hrobových miest a o spôsobe platby za hrobové miesto priamo v kancelárii správcu cintorína.

            S týmto blížiacim sa obdobím si dovoľujeme požiadať všetkých, ktorí majú na pohrebiskách v správe m. p. Bapos pochovaných svojich príbuzných, aby si overili povinnosť uhradenia poplatkov za prenájom hrobového miesta  a to:

Pohrebné služby sú v čase pracovného voľna zabezpečené na telefónnych číslach:

Mesto Bardejov  prostredníctvom mestského podniku Bapos, m. p. Bardejov spravuje celkom vyše 8 660 hrobových miest na 6 pohrebiskách: Mestský cintorín, Cintorín sv. Michala, Cintorín sv. Anny, Cintorín Bardejovský Mihaľov, Cintorín Bardejovská Nová Ves, Cintorín Dlhá Lúka.

 Evanjelický cintorín na Kellerovej ul., cintorín Sv. Jakuba  a pohrebisko na Kalvárii spravuje cirkevný správca.

 

            Možnosť prenájmu alebo predĺženia prenájmu je v zmysle novely VZN Mesta Bardejov č. 110/2011 o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách na dobu 10 rokov, ceny nájomného sú rozdelené podľa lokalít a typu hrobových miest.

 

Cenník prenájmu hrobových miest (novela VZN č. 11/2011)

 

P.Č.

 DRUH HROBOVÉHO MIESTA

OBNOVA NÁJmu

NA 10 ROKOV

 ( € )

 

Ü  Mestský cintorín 

1.

Jedno samostatné hrobové miesto

80,00

 

2.

Jedno hrobové miesto v rámci dvojhrobu

76,00

 

3.

Jedno detské hrobové miesto

22,00

 

4.

Jedno miesto v urnovej stene

20,00

 

Ü  Cintorín sv. Michala, cint. sv. Anny 

1.

Jedno samostatné hrobové miesto

50,00

 

2.

Jedno hrobové miesto v rámci dvojhrobu

45,00

 

3.

Jedno detské hrobové miesto

22,00

 

Ü  Cintorín Dlhá Lúka  

1.

Jedno samostatné hrobové miesto

50,00

 

2.

Jedno hrobové miesto v rámci dvojhrobu

45,00

 

3.

Jedno detské hrobové miesto

22,00

 

Ü  Cintorín Mihaľov 

1.

Jedno samostatné hrobové miesto

50,00

 

2.

Jedno hrobové miesto v rámci dvojhrobu

45,00

 

3.

Jedno detské hrobové miesto

22,00

 

Ü  Cintorín Bardejovská Nová Ves

1.

Jedno samostatné hrobové miesto

50,00

 

2.

Jedno hrobové miesto v rámci dvojhrobu

45,00

 

3.

Jedno detské hrobové miesto

22,00