Prečítané: 4590x

Počas Veľkonočných sviatkov budú havarijné služby v organizáciách Mesta Bardejov na týchto tel. číslach:

Spoločnosť Bardterm, s. r. o., Moyzesova ul. 7, Bardejov

tel. č. havarijnej služby          054 472 26 43, 0911 054 006

– dodávka tepla pre ÚK a TÚV týkajúca sa celého bloku, nie jednotlivých bytov. Poruchy v jednotlivých bytoch je potrebné hlásiť správcovi obytného domu

Spoločnosť Bardbyt, s. r. o., Moyzesova ul. 7, Bardejov,
- SPRÁVA BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

od 15.30 hod. – do 7.30 hod. Sobota – Nedeľa
tel. č. havarijnej služby číslo     474 26 00,  0902 875 449

 

Mestský podnik Bapos, Štefánikova 786, Bardejov

tel. č. pre pohrebné služby a odchyt túlavých zvierat:     0910 244 389

tel. č. pre verejné osvetlenie: 0911 420 119, 0903 917 937

 

Vývoz TKO :  0910 809 868
- vývoz TKO je zabezpečený podľa harmonogramu vývozu
- zberný dvor otvorený 4. 4. 2015 od 8.00 – 12.00