Prečítané: 4595x

Vážený zákazník,
v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že pre odberné miesto:

- časť mesta Bardejov,  ul. Kutuzovova úsek od č. d. 43 po č. d. 58 bude v termíne

8. september 2015 v čase od 7.30 h do 18.30 h

- časť mesta Bardejov,  garáže pri Topli, ul. Kutuzovova úsek od č.d. 35 po č.d. 40 bude v termíne

9. september 2015 v čase od 7.10 h do 17.30 h

- časť mesta Bardejov,  ul. Toplianska, ul. Kutuzovova, ul. Pod Vinbargom bude v termíne

10. september 2015 v čase od 7.30 h do 17.30 h

prerušená distristribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.