Prečítané: 4321x

Vážený zákazník,
v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že pre odberné miesto:

- časť mesta Bardejov, ul. Bezručova č. d. 3 bude v termíne

21. október 2015 v čase od 7.30 h do 16.30 h

21. október 2015 v čase od 7.30 h do 16.30 h

- časť mesta Bardejov, ul. Stöcklova č. d. 36, Radničné námestie č. 16 - MsÚ bude v termíne

26. október 2015 v čase od 7.30 h do 17.30 h

27. október 2015 v čase od 7.30 h do 17.30 h

- časť mesta Bardejov, ul. Stöcklova č. d. 36 bude v termíne

28. október 2015 v čase od 7.40 h do 17.30 h

29. október 2015 v čase od 7.40 h do 17.30 h

prerušená distristribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.