Prečítané: 5256x

 Aj tento školský rok sme sa úspešne prebojovali z celkového počtu 30 prác žiakov stredných škôl do finále v súťaži Môj nápad pre región.

V celoslovenskom finále Môj projekt pre región 2016 v Banskej Bystrici si žiačky II. A triedy Dominika Šinaľová a Beátka Šutorová pred odbornou porotou zloženou z pracovníkov SACR a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR obhájili svoj projekt a získali 2. miesto.

Súťaž projektov študentských tímov vzdelávacieho programu Junior Achievement Podnikanie v cestovnom ruchu je postavená na prezentácii konkrétneho projektu v cestovnom ruchu, ktorý súťažný tím pripravil a zrealizoval sám alebo s pomocou spolužiakov. Základným cieľom je podporiť rozvoj a skvalitnenie prezentačných a komunikačných zručností žiakov, ktoré sú potrebné v každej oblasti spoločenského a pracovného života, a taktiež sú dôležitým predpokladom pre úspešnosť žiakov v ďalšom štúdiu, ako aj pre uplatnenie sa na trhu práce.

Grafika1  Grafika2  Grafika3

Autor článku: Ing. Gabriela Pochová

Autor fotografií: Ing. Gabriela Pochová

Zverejnil: Elena Volčkovová, Ing., 2016-06-14, 08:29, elena.volckovova@bardejov.sk