Prečítané: 4785x

Dňa  17. februára 2017 sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády, kategória C. Zúčastnili sa na nej 4 základné školy z okresu Bardejov: ZŠ B. Krpelca, ZŠ Wolkerova, ZŠ s MŠ Pod Vinbargom, ZŠ Kružlov.  Do olympiády sa zapojili žiaci 2 stupňa základných škôl. Vypracovali test, ktorý pozostával z dvoch častí : praktickej /90 minút/ a teoretickej.  Úspešným riešiteľom sa stal každý žiak, ktorý získal minimálne 50% všetkých bodov.

Výsledková listina: 1. Simona Loziňáková – ZŠ Kružlov, 2. miesto: Michal Čopák – ZŠ s MŠ Pod Vinbargom, 3. miesto: Patrik Lukáč – ZŠ Kružlov

Všetkým výhercom srdečne blahoželáme.

Zverejnil: Miroslav Vančík, PhDr., 2017-02-24, 11:06, miroslav.vancik@bardejov.sk