Prečítané: 4698x

Olympiada pre skolky caro ladu 01 caro ladu 02 caro ladu 03 caro ladu 04 caro ladu 06 caro ladu 05

Aj v tomto školskom roku  žiakom Základnej školy s materskou školou Pod Vinbargom 1 učaroval ľad. Prišiel mesiac november a žiaci 1. a 4. ročníka v rámci hodín  telesnej a športovej výchovy sa začali venovať korčuľovaniu.

 Pýtate sa prečo?

Korčuľovaniu v 1. - 4. ročníku sa venujeme na umelej ľadovej ploche  zimného štadióna , v  spolupráci s hokejovým klubom HC 46 Bardejov. Do hodín korčuľovania sú zaradené všetky základné spôsoby pohybu na korčuliach, korčuliarske činnosti a hry. Aplikácia metodického postupu sa prispôsobuje veku, schopnostiam, skúsenostiam a možnostiam cvičencov. Tento školský rok 2017/2018 sa korčuľovať bude aj v materských školách. V spolupráci s hokejovým klubom HC 46 Bardejov v mesiacoch november 2017 až marec 2018 sa realizuje projekt „Deti na ľad“, do ktorého sú zapojené mestské MŠ (ZŠ s  MŠ Pod Vinbargom 1, MŠ Nový Sad, MŠ Nábrežná ul., Komenského ul. a Gorkého ul.).  Raz v týždni v dopoludňajších hodinách naši malí predškoláci pod vedením šiestich trénerov budú spoznávať "čaro ľadu". Ukončenie a vyvrcholenie kurzu bude zaujímavou aktivitou "Olympiáda pre škôlky".

            Hodiny korčuľovania sú netradičné, ale o to pútavejšie, zaujímavejšie a prinášajú radosť z učenia sa. Veľa žiakov práve takto s korčuľovaním začínalo. Aj keď prvé kroky na ľade neboli niekedy najjednoduchšie, žiaci sa nedali počiatočným neúspechom odradiť a tento zimný šport si postupne získal svoje miesto v ich srdciach.

Takto sa nám darí na ľade:    https://youtu.be/lpOs-XYOcA4

Zverejnil: Miroslav Vančík, PhDr., 2017-12-04, 10:20, miroslav.vancik@bardejov.sk