Prečítané: 4416x

Od dnes 3. apríla 2018 sa začalo a postupne bude pokračovať od sídliska Obrancov mieru  po všetkých uliciach mesta s  rozmiestňovaním veľkoobjemových kontajnerov pre uloženie objemného odpadu z domácností, ulíc a parkovej zelene.

            Mestský úrad Bardejov prostredníctvom poverenej spoločnosti EKOBARD, a.s., vychádza v ústrety občanom Mesta Bardejov a jeho priľahlých častí poskytnutím veľkoobjemových kontajnerov pre uloženie objemného odpadu.

Veľkoobjemové kontajnery budú umiestnené na vopred určené miesto od pondelka do piatku v časových intervaloch od 12:00 – do 7:00 hod. nasledujúceho dňa podľa vypracovaného harmonogramu.

 

Zároveň žiadame občanov, aby dodržiavali tieto zásady:

 

Jarné čistenie verejných priestranstiev mesta začalo už pred sviatkami Veľkej noci a vykonáva ho mestský podnik Bapos s  čistiacimi mechanizmami,  ktoré mesto Bardejov získalo z grantových prostriedkov EÚ. Jarné čistenie prebieha podľa schváleného harmonogramu jarného čistenia mestských komunikácií a chodníkov po zimnej údržbe.

Veľkoobjemové kontajnery budú uložené vždy na vopred určené miesto podľa harmonogramu. Harmonogram poskytovania veľkoobjemových kontajnerov nájdete TU.

Tohtoročné jarné upratovanie a zároveň aj rozmiestňovanie veľkoobjemných kontajnerov bude trvať do 7. mája tohto roku.