Prečítané: 2882x

aktivne si pytajme web 2018Od pondelka 15. októbra 2018 až do 21. októbra 2018 sa občania svojim aktívnym prístupom k nakupovaniu môžu zapojiť do celoslovenskej kampane na podporu ekonomiky pod názvom „Pýtajme si slovenské“.
Národné dni na podporu ekonomiky Slovenska prebiehajú každoročne, aby občania nakupovali slovenské výrobky.

Dôležitosť nakupovania domácich produktov sa stala celospoločenskou témou. Dozrel čas na poukázanie ďalších súvislosti, ktoré sú spojené s nakupovaním domácich produktov, teda nielen na dopad na našu ekonomiku, ale aj na naše zdravie, životné prostredie a taktiež na celú kvalitu života, za ktorú nesieme spoločnú zodpovednosť a ktorú vytvárame na základe nášho správania počas života každého z nás.
Každoročne sa touto myšlienkou nadchne viac ako milión občanov, ktorí sa aktívne zapájajú svojimi nákupmi do kampane a pomáhajú tak spoločne zlepšovať život nás všetkých. Spoločne úspešne budujeme nákupný patriotizmus na Slovensku.

 

 

Zverejnila: Ing. Elena Volčkovová, 2018-10-15,15:45, elena.volckovova@bardejov.sk