Prečítané: 3034x

 vianocny stromcek vianocne gule 241262 V materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov bude počas vianočných prázdnin prerušená prevádzka.

 Od 27.12.2018 do 4. 1. 2019 vrátane bude prerušená prevádzka v týchto materských školách:

Materská škola, Komenského 24,

Materská škola, Komenského 47,

Materská škola, Gorkého 13,

Materská škola, Nový Sad 24

Materská škola, Nábrežná 2

Materská škola, Nám. arm. gen. L. Svobodu 15

Materská škola, Lipová 37, Bardejovská Nová Ves

Materská škola pri ZŠ Pod Papierňou 1

Prevádzka začne od 7. 1. 2019 (pondelok).

 

Od 27. 12. 2018 do 7. 1. 2019 vrátane bude prerušená prevádzka v tejto materskej škole:

Materská škola pri ZŠ Pod Vinbargom 1

Prevádzka začne od 8. 1. 2019 (utorok).

 

 

Zverejnil  : Ľubomíra Árendášová,Ing.,2018-12-19,8:53,lubomira.arendasova@bardejov.sk