Prečítané: 677x

Mesto Bardejov v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky 

Podrobnosti ohľadom vyhlásenia výberového konania nájdete v priloženom dokumente.

Informovanie dotknutej osoby.

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2020-10-28, 08:41  marek.duleba@bardejov.sk