Prečítané: 2295x

Je mimoriadne radostné konštatovať, že uvoľňovanie pandemických opatrení prináša nové impulzy aj do života seniorov: kovidom hádam najohrozenejšia skupina našich obyvateľov tak opäť raz dokázala, že žiadna nepriazeň osudu ich nemôže zastaviť v ich snažení viesť aktívny život aj vo vyššom veku !

Mestská petangová súťaž, ktorá sa konala vo štvrtok 22. júla t.r. vo vonkajších  priestoroch Seniorcentra na Toplianskej ulici bola vynikajúcou príležitosťou sa opäť, po dlhšom čase stretnúť, porozprávať sa a súťažiť. Pozvanie prijalo dovedna 14 tímov, reprezentantov zariadení poskytujúcich služby seniorom, pričom nielen tých, ktoré sú zriadené samosprávou, ale aj privátnych.

U nás pomerne málo známa, ale fyzicky nenáročná súťaž v petangu zaujala, dokázala hráčov nadchnúť a bolo to aj patrične vidno.

A hoci aj výsledky sú dôležité, oveľa dôležitejšie je však iné: pocit spolupatričnosti, radosti zo stretnutí, možnosti byť spolu a spoločne stráviť deň, radosť zo života ako takého sa zo súťažiacich preniesla aj na organizátorov, či zástupcov samosprávy a prítomných hostí – a o to išlo v prvom rade !      

 

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2021-07-22, 12:14  marek.duleba@bardejov.sk