Prečítané: 1569x

Dnes dopoludnia (27.9.2021) zvolal primátor mesta Boris Hanuščak opätovné zasadnutie Mestského krízového štábu (MsKŠ). Vyžiadala si to aktuálna pandemická situácia, ktorá sa po víkende opäť zhoršila. Aj napriek dodržiavaniu opatrení zo strany samosprávnych orgánov sa opäť zvýšili čísla novoinfikovaných ochorením Covid-19: ochorenie sa šíri najmä komunitným spôsobom.

Zlá pandemická situácia je najmä na školách: v karanténe bolo k dnešnému ránu dovedna 22 tried prakticky na všetkých školách, s výnimkou základnej školy s materskou školou Pod Papierňou. Napriek odporúčaniu MsKŠ, aby sa pozastavilo vyučovanie na druhom stupni základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bardejove sa s týmto odporúčaním nestotožnil, t.z., že školy aj naďalej fungujú v zmysle platného školského Covid semaforu. Potešujúce však je, že samospráva neeviduje žiadne nové prípady v materských školách.

Pomerne priaznivá – aj napriek všeobecne rastúcim číslam novoinfikovaných – je situácia v zariadeniach pre seniorov, v mestských obchodných spoločnostiach i na samotnom mestskom úrade: od ostatného zasadnutia MsKŠ v závere uplynulého týždňa tu neevidujú žiadne nové prípady ochorenia. Samospráva opätovne vyzýva všetkých občanov, aby na minimum obmedzili kontakty, dodržiavali prijaté opatrenia a boli zodpovední nielen vo vzťahu k sebe, ale aj k okoliu. Situácia je v meste i okrese naozaj vážna a iba spoločným úsilím a zodpovedným prístupom  môžeme eliminovať riziko nákazy. 

 

 Zverejnil: Marek Duleba, 2021-09-27, 13:45  marek.duleba@bardejov.sk