Prečítané: 4055x

S radosťou Vám chceme oznámiť, že aj tento rok organizuje Prešovské dobrovoľnícke centrum (PDC - o.z.) krajské oceňovanie dobrovoľníkov "Srdce na dlani", ktoré prebehne vo všetkých krajoch Slovenska a taktiež na národnej úrovni. 

Oceňovanie "Srdce na dlani" je vyjadrením vďaky a uznania tým, ktorí vo svojom voľnom čase, bez nároku na honorár či inú odmenu pomáhajú v rôznych oblastiach spoločenského života ako dobrovoľníci či už v Prešovskom kraji alebo zahraničí. 

"Srdcom na dlani" oceňujeme aj prácu koordinátorov dobrovoľníkov, angažovanosť skupín, organizácií či firiem v oblasti dobrovoľníctva. Nominovať je možné aj inšpiratívny dobrovoľnícky projekt alebo čin. 

Prostredníctvom jednotlivých nominácií môžeme verejnosti vyrozprávať úžasné príbehy dobrovoľníctva. 

Navrhnúť na ocenenie môže ktokoľvek na Slovensku, kto pozná výnimočnú osobu, organizáciu alebo projekt zasvätený nezištnej pomoci. Nomináciu je možné zaslať priamo Prešovskému dobrovoľníckemu centru do 8. novembra 2021 prostredníctvom oficiálneho webu oceňovania www.srdcenadlani.sk, na ktorom sú dostupné všetky informácie, podmienky nominovania a nominačné hárky.

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2021-10-18, 13:08  marek.duleba@bardejov.sk