Prečítané: 7110x

orange_logo

Spoločnosť ORANGE SLOVENSKO, a.s. oslovila naše mesto s návrhom na spoluprácu  pri realizácii enviromentálneho projektu, ktorého cieľom je pomôcť skrášliť životné prostredie aj v našom meste.

Orange Slovensko, a. s. ako spoločensky zodpovedná korporácia dlhodobo realizuje aktivity zamerané na ochranu životného prostredia. Ich aktuálnou výzvou v tejto oblasti je projekt ZELEŇ PRE MESTO. Do projektu sa  môžu zapojiť všetci obyvatelia nášho mesta, ktorí sú zároveň zákazníci Orange Slovensko, a. s.

 

 

Šancu prispieť k zelenšiemu  a krajšiemu mestu majú všetci zákazníci, ktorí od 1.júna do 31. augusta 2010 odovzdajú v predajni Orange Slovensko, a. s.  svoj starý mobilný telefón, prípadne aj s príslušenstvom, alebo si aktivujú elektronickú faktúru či využijú službu Šrotovné a odpredajú spol. Orange Slovensko, a. s. svoj funkčný mobilný telefón. Za každú enviromentálnu aktivitu získajú predajňa a mesto, kde sa nachádza, jeden bod. Šesť predajní s najväčším počtom bodov získa pre svoje mesto zeleň v hodnote 3 300 eur, ktorá je určená na výsadbu v mestskej lokalite podľa dohody s vedením mesta. Príležitosť bojovať o víťazstvo majú všetky mestá a obce, kde sa nachádza predajné miesto spoločnosti Orange Slovensko, a. s.  Aj nášmu mestu sa tak otvára šanca získať zeleň, vďaka ktorej sa v ňom bude žiť lepšie a zdravšie.

Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. verí, že projekt ZELEŇ PRE MESTO zaujme a myšlienka skrášlenia nášho  mesta  sa stane spoločnou snahou všetkých zainteresovaných.do tohto projektu.

Navštívte preto najbližšie predajné miesta spol. Orange Slovensko, a. s. v svojom okolí a  svojou aktivitou priložte ruku k dielu, z ktorého budú mať radosť a úžitok všetci.

 

Viac informácií o projekte nájdete na stránke www.orange.sk/zelenpremesto.