Prečítané: 7514x

anketa_park_dlhy_radV súvislosti s prebiehajúcou rekonštrukciou parku na Dlhom rade, ktorá by mala byť ukončená na jeseň tohto roku vyhlasuje Mesto Bardejov anketu pre obyvateľov mesta, ktorej predmetom je návrh pomenovania tejto novej dominanty nášho mesta.

Po ukončení prvého kola, 17. októbra 2010,  budú vyhodnotené jednotlivé návrhy a následne bude vyhlásené druhé kolo, v ktorom sa bude hlasovať za jednotlivé názvy, ktoré predložia obyvatelia mesta.

Hlasovanie je možné prostredníctvom:

 

- Vyplnenia anketového lístka na stránke  www.bardejov.sk/mesto na pravej strane „Názov parku“

- odoslania e-mailu na adresu parkfontana@bardejov.sk v ktorom bude uvedený:
   - návrh názvu
   - či je navrhovateľ muž, alebo žena a vek
   - či je bydlisko navrhovateľa Bardejov, alebo iné

- prostredníctvom anketového lístka, ktorý je k dispozícii:
   - v podateľni mestského úradu
   - v Turisticko - informačnom centre na Radničnom námestí v Bardejove a v Bardejovských Kúpeľoch.

 O ďalších možnostiach hlasovania Vás budeme priebežne informovať v  Bardejovských novostiach, prostredníctvom webovej stránky mesta a v spravodajstve Bardejovskej televízie.