Prečítané: 8620x

jarmok_2010_konf_mpc

Vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Bardejove sa dnes, t. j. 24. 8. 2010 od 9, 00 hod. začal už 18. ročník odbornej konferencie k problematike mestských pamiatkových centier, ktorá potrvá dva dni.

Hlavnou témou tohtoročnej konferencie je Sakrálna architektúra – ochrana a obnova a v troch okruhoch – problematika obnovy sakrálnej architektúry, obnova kláštorov a obnova zelene odznie celkom 31 odborných prednášok od zástupcov pamiatkových úradov, mestských úradov a projekčných organizácií.

Odborným garantom konferencie je Ing. arch. Beáta Polomová, PhD. z Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Organizačným garantom konferencie je Mesto Bardejov a záštitu nad tohtoročnou konferenciou prevzal Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v Bratislave a Združenie historických miest a obcí Slovenskej republiky.