Prečítané: 13679x

Na základe skutočnosti zjednodušenia manipulácie pri predaji cestovného lístka  na linkách MHD Bardejov, a.s. a tým k lepšej dostupnosti zakúpenia čipových kariet na MHD V Bardejove prichádza SAD Prešov, a. s. s akciouna výške poplatku za zakúpenie čipovej karty, ktorá zo súčasnej ceny 5, 64,- € sa upravuje na cenu 2, 40,- €. Táto akciová cena platí od 15.11.2010 do 31.12.2010. Karty si cestujúca verejnosť môže zakúpiť v našompredajnom mieste na AS v Bardejove. Potrebné doklady na vybavenie jednotlivých typov čipovej karty:

Obyčajná čipová karta (základné cestovné):

Občiansky preukaz a vypísaná žiadanka (dostanete ju u okienka na predajnom mieste)

Žiaci a študenti (osobitné cestovné):

Potvrdenie o návšteve školy, fotografia 2,5x3 cm, vypísaná žiadanka

Dôchodcovia, ŤZP a ŤZP-S (osobitné cestové):

Kópia potvrdenia o poberania starobného dôchodku, resp. potvrdenie ŤZP a ŤZP-S, fotografia 2,5x3 cm, vypísaná žiadanka Za vybavenie každej čipovej karty účtuje SAD Prešov, a. s. manipulačný poplatok 1,- €.