Prečítané: 19255x
spp_svidgas_bj

Pre zlepšenie služieb pre svojich zákazníkov v regióne Bardejov a okolie zriadil SPP, a. s. kontaktné miesto pod názvom INFOCENTRUM SPP.

Infocentrum SPP vzniklo v spolupráci s Aliančným partnerom SPP – spoločnosťou Viesmann, s. r. o. a jej obchodného partnera Svidgas, s. r. o., ktoré má sídlo v priestoroch Viessmann kompetenčného centra na adrese: Svidgas, s. r. o., Hviezdoslavova 1, Bardejov, www.svidgas.sk.

 

Okrem iných informácií, ktoré budú poskytované v Infocentre SPP  budú môcť zákazníci prostredníctvom formulárov uskutočniť aj:

- zmenu zmluvných podmienok v rámci svojej zmluvy o dodávke zemného plynu, napr. zmenu priezviska, korešpondenčnej adresy, spôsobu platby, výšky preddavkových platieb, čísla účtu, dohodnutého druhu tarify

- tiež je možné požiadať o ukončenie odberu zemného plynu s demontážou meradla, prerušenie/obnovenie odberu (pri rekonštrukcii odberného plynového zariadenia) a o preskúšanie meradla.

Ak potrebujete radu, alebo vybaviť iné záležitosti, informácie nájdete na www.spp.sk, alebo kontaktujte zákaznícku linku SPP 0850 111 363, príp. e-mail: zakaznickalinka@spp.sk.

Zdroj: SPP, a. s.