Prečítané: 9084x

PODUJATIA NA VIANOČNÉ PRÁZDNINY

A – Podujatia pre ZŠ a SŠ                               B – Podujatia pre verejnosť

 

Dátum

Čas

Názov podujatia

Miesto

Zodpovedný

Pod.

27.12.2010

8.30

VIANOČNÝ TURNAJ V MALOM FUTBALE – pre žiakov 3.roč. ZŠ

 

TV

Bc.R.Chovan

 

A

28.12.2010

 

8.00

ŠACHOVA LIGA – pre jednotlivcov žiakov a žiačky ZŠ

Max. 6 účastníkov za školu

 

SM

 

Ing.S.Bialobok

 

A

28.12.2010

10.00

STRELECKÁ SÚŤAŽ SNAJPER – súťaž v streľbe zo vzduchovej pušky a luku pre žiakov ZŠ a SŠ

 

TV

 

p.M.Stachura

p.J.Žák

A

29.12.2010

9.00

PC FUN – možnosť zahrať si počítačové hry, surfovanie po internete

IKT

 

Ing.S.Bialobok

A

29.12.2010

8.30

VIANOČNÝ TURNAJ V MALOM FUTBALE – pre žiakov 4.roč. ZŠ

 

TV

Bc.R.Chovan

 

A

29.12.2010

9.30

KRESLÍM, STRIHÁM, MAĽUJEM, LEPORELO TVARUJEM   - skladačky z papiera , hry s legom, pre deti MŠ a ZŠ

 

SM

p.A.Mydlová

Mgr.D.Čisaríková

A

5.1.2010

10.00

ŠŤASTNÝM KROKOM DO NOVÉHO ROKA –  novoročný program členov ZÚ CVČ pre rodičov širokú verejnosť

 

SM

RSDr.A.Petričová

Ing.S.Bialobok

B

 

VOĽNÉ  KORČUĽOVANIE – podľa bleskoviek

 

SM – Spoločenská miestnosť CVČ

TV – telocvičňa CVČ

Zmena plánu vyhradená.