Prečítané: 10933x

Jedným z významných medzníkov novodobej histórie mesta Bardejova je i 19. január, kedy si každoročne pripomíname výročie oslobodenia nášho mesta.

Súčasťou sprievodných podujatí samotných osláv bude aj tohto roku, po minuloročnej pozitívnej odozve, historická rekonštrukcia oslobodzovacích bojov, ktorá sa uskutoční v sobotu          15. januára na Radničnom námestí. V tejto súvislosti je nevyhnutné prijať také opatrenia, ktoré umožnia realizáciu tejto produkcie na hlavnom námestí nášho mesta, ukončenie časti vianočnej výzdoby – demontáž vianočného stromčeka a dočasné premiestnenie  unikátneho betlehemu, ktoré sú súčasťou vianočnej výzdoby.

Betlehem bude 14. januára  premiestnený a v nedeľu 16. januára popoludní sa opäť umiestni na svoje pôvodné miesto na Radničnom námestí.

Veríme, že  tento prijatý rozsah obmedzenia vianočnej výzdoby nenaruší záver vianočného  obdobia v našom meste.