Prečítané: 7532x

n_bus_1Na základe rokovaní o  prevádzkovaní Mestskej hromadnej dopravy v meste Bardejov medzi SAD Prešov, a. s. a Mestom Bardejov a o financovaní strát z výkonov vo verejnom záujme, ktoré prebiehajú od začiatku roka 2011, pristupuje Mesto Bardejov v  spolupráci s dopravcom SAD, a. s. k zmenám Tarifných podmienok.

 

Od 01. 04. 2011, t. j. od piatka, vstúpia do platnosti nové Tarifné podmienky v Mestskej hromadnej doprave v Bardejove.

Zmeny týkajúce sa Tarifných podmienok, ktoré sa prejavia zvýšením cien cestovného v Mestskej pravidelnej doprave osôb, sú vyvolané zvýšenou sadzbou dane z  pridanej hodnoty a neustálym nárastom cien pohonných hmôt.

 

Tarifné podmienky platné od 01. 04. 2011 si môžete stiahnuť TU