Prečítané: 5343x

uradne_hodiny_msubjOd 15.3.2011 dochádza k zmene pracovnej doby a tým aj úradných hodín určených pre verejnosť na Mestskom úrade v Bardejove.

Uvedená zmena má prispieť k zlepšeniu časovej dostupnosti Mestského úradu v Bardejove a jeho jednotlivých organizačných útvarov pre  verejnosť pri vybavovaní úradných záležitosti.

Zmena spočíva v predlžení úradných hodín v pondelok a utorok do 16.00 hod., v stredu do 16.30 hod. Štvrtok ostáva ako nestránkový deň. Piatok bude  úrad k dispozícii občanom do 15.00 hod. Zároveň sa zmenil začiatok pracovnej doby a tým aj úradných hodín z pôvodných 7.30 hod. na 8.00 hod., okrem štvrtka a piatku.

Na uvedené zmeny je verejnosť upozornená na výveskách na jednotlivých organizačných útvaroch  úradu. Súčasťou informácií o týchto zmenách je aj informácia, ktoré pracovisko príslušného organizačného útvaru vybavuje počas obedňajšej prestávky, čím sa zabezpečuje nepretržitá služba.

 

Pondelok:    8.00 hod. - 16.00 hod.

Utorok:      8.00 hod. - 16.00 hod.

Streda:       8.00 hod. - 16.30 hod.

Štvrtok:     7.30 hod. - 15.30 hod.

Piatok:      7.30 hod. - 15.00 hod.