Prečítané: 5449x

Po úspešnom priebehu skúšobnej prevádzky  fontány v parku na ulici Dlhý rad v minulom roku začína Mesto Bardejov, ako investor stavby rekonštrukciu mestského opevnenia a náhonu v parku so stavebnými prácami, ktorých výsledkom bude definitívna úprava verejných priestranstiev v okolí parku. Ich súčasťou bude aj  asanácie budovy „Pohrebníctva“ a odstránenie nefunkčných a morálne zastaralých sociálnych zariadení na  Jiráskovej ulici, kde pribudne nové detské ihrisko. Do areálu pribudnú  i ďalšie  prvky drobnej architektúry a lavičky.   Následné terénne a sadové úpravy, spolu s ukončením rekonštrukcie  peších komunikácií  vnútri a po celom obvode areálu, tak dajú  lokalite parku konečnú  podobu. Niekoľko rokov trvajúci proces komplexnej obnovy mestského opevnenia bude pokračovať smerom k budove „Pohrebníctva“.

Nevyhnutnou súčasťou pokračovania stavebných prác je i schválený výrub stromov a následná výsadba  nových stromčekov podľa projektu sadových úprav parku, ktorá bude ukončená v jeseni tohto roku.

Cieľom samosprávy je nie len ukončenie vlastných stavebných prác, ale i realizácia aktivít, ktoré zatraktívnia tento priestor, prispejú k aktívnemu a atraktívnemu využitiu voľného času pre obyvateľov a návštevníkov nášho Bardejova.