Prečítané: 5568x

V pondelok 11. 4. 2011 sa zídu na svojom pravidelnom zasadnutí členovia Komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva pri MsZ v Bardejove.

Program rokovania okrem iného obsahuje aj Informáciu o stave  dlhov v nájomných bytoch na sídlisku Vinbarg a informáciu o  spôsobe ich vymáhania, informácia o spôsobe riešenia sťažnosti nájomníkov vchodu  č. 27 na ul. J. Grešáka v Bardejove  a návrh na poskytnutie príspevku na tvorbu úspor podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č.70/2006 o o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa.