Prečítané: 10538x

den_zemeDeň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla.

Tento sviatok bol venovaný oslavám jarnej rovnodennosti a príchodu jari.

V modernom ponímaní ide o ekologicky motivovaný sviatok, ktorý upozorňuje ľudí na dopady ničenia životného prostredia a rozvíjaní diskusie o možných riešeniach súvisiacich problémov.

História Dňa Zeme sa začala písať v roku 1970 v USA, kedy senátor Gaylord Nelson poveril študenta Harvardskej univerzity Denise Hayesa organizáciou série environmentálnych protestných stretnutí a výučbových programov s cieľom podporiť environmentálne hnutie po celých USA.

Prvý Deň Zeme bol úspešný a v Spojených štátoch viedol okrem iného aj k založeniu Americkej agentúry pre ochranu životného prostredia a k prijatiu Zákona o čistote ovzdušia, Zákona o čistote vody a Zákona o ohrozených druhoch.

V nasledujúcich rokoch sa iniciatíva Dňa Zeme postupne rozšírila aj do zahraničia. V roku 1990 bol Denis Hayes opäť požiadaný o zorganizovanie environmentálnej kampane, tento krát na globálnej úrovni.

Na celom svete sa podarilo zmobilizovať asi 200 miliónov ľudí z 141 krajín. Akcia viedla k naštartovaniu iniciatív zameraných prioritne na recykláciu.

Miléniový Deň Zeme v roku 2000 bol tematicky zameraný na globálne otepľovanie a čistú energiu. Svoje akcie počas neho usporiadalo 5000 environmentálnych skupín z rekordných 184 krajín sveta.

Ministerstvo životného prostredia SR spustilo celoslovenskú akciu s názvom Vyčistime si Slovensko. Ministerstvo vyzýva svoje rezortné organizácie, krajské a obvodné úrady životného prostredia, neziskové a mimovládne organizácie, základné a stredné školy ako aj súkromný sektor na zapojenie sa do tejto akcie zameranej na zbieranie odpadu, čistenie prírody a iné aktivity s cieľom zvýšenia ekologického povedomia obyvateľov Slovenska.

Viac informácií nájdete aj na www.denzeme.eu.

 

 

Zdroj: minzp.sk