Prečítané: 11023x

detsky_cinV poradí už 12. krát projekt Detský čin roka iniciuje spoločnosť Whirlpool Slovakia    s cieľom otvoriť v spoločnosti dialóg na tému pozitívneho konania detí i dospelých a motivovať spoločnosť k humánnym hodnotám.

Od roku 2009 každoročne prebieha tento projekt a veľký záujem detí presvedčil, že dobro a dobré skutky sú pre školákov dôležité.

Tento projekt sa prihovára všetkým deťom na základných školách celého Slovenska.

V tomto projekte môžu rozhodnúť práve deti o oceneniach v kategóriách:
- záchrana života
- pomoc v rodine
- pomoc rovesníkom
- pomoc ľuďom
- pomoc prírode
- dobrý nápad

Deti môžu hlasovať do 25. novembra 2011 poštou a tiež aj elektronicky na www.dcr.sk. Detská porota rozhodne, kto spomedzi nominovaných dobrých skutkov získa ocenenie Detský čin roka. Slávnostné vyhlásenie výsledkov bude 7. decembra 2011.

Projekt Detský čin roka prebieha pod čestnou záštitou Ministerstva školstva Slovenskej republiky.