Prečítané: 10555x

minv_kult_bjV rámci dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v  roku 2011 boli na území mesta Bardejov podporené žiadosti, ktoré sú, v súlade so zmluvnými podmienkami ministerstva,

„realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“.

Jedná sa o nasledovné projekty v štruktúre – program, názov projektu, meno žiadateľa:

Program 1. Obnovme si svoj dom

Podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva:

(Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bardejov, Kellerova 2, Bardejov)

(Ing. Ernest Kmeť, Kláštorná 383/26, Raslavice )

(Ing. Juraj Udič, Pod Papierňou 68, Bardejov)

(MEDIPRED, s.r.o, Radničné námestie 43, Bardejov)

(Peter Udič, Ing., Beloveža 27, Hažlín)

(Radomír Jančošek, Ing., Renáta Jančošeková, Mgr., Moyzesova 11, Bardejov)

(RENT - INVEST REALITY, s.r.o., Sabinovská 1, Prešov)

(Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bardejov, Radničné námestie č. 3, Bardejov)

(Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike Kozia ul. č. 21, Bratislava - Staré Mesto).

 

Podprogram 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu:

(Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, Bardejov)

(Šarišské múzeum, Radničné námestie 13, Bardejov).

 

Program 2 - Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií

Podprogram 2.2 – Múzeá a galérie:

(Šarišské múzeum, Radničné námestie 13, Bardejov).

Program 4 - Umenie

Podprogram 4.2 – Hudba:

(Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, Bardejov)

Program  7 - Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva

Podprogram 7.1 - Živá kultúra:

(Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove, Rhodyho 6, Bardejov)

Program  8 - Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť

Podprogram 8.1 – Prehliadky, festivaly, súťaže:

(Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove, Rhodyho 6, Bardejov)

Podprogram 8.2 – Edukačné aktivity:

(Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove, Rhodyho 6, Bardejov)

 

Program 9 - Kultúrne poukazy

Podprogram 9.2 – Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám - kultúrne inštitúcie:

Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, Bardejov.