Prečítané: 10974x

suburbiumDňa 23.11.2011 popoludní sa na Mestskom úrade v Bardejove uskutočnilo  pracovné rokovanie, na ktorom sa zúčastnili primátor mesta MUDr. Boris Hanuščak, prednosta mestského úradu Ing. Juraj Popjak, poverený zástupca komisie pri americkej vláde na ochranu amerického kultúrneho dedičstva v zahraničí Emil Fish a  Giora Solar, zástupca ICOMOS-u v oblasti riadenia lokalít svetového dedičstva.

Predmetom rokovania boli možnosti financovania obnovy a rekonštrukcie Židovského suburbia na ulici Mlynská v Bardejove a otázky spojené s vybudovaním pamätníka obetiam holokaustu v parku pri Židovskom suburbiu.

Na pracovnom rokovaní boli zhodnotené doteraz vykonané prípravné práce so zameraním na oblasť zmluvných vzťahov, ktoré prebiehajú na úrovni určených zástupcov obidvoch partnerov. V príprave výstavby pamätníka holokaustu prebieha stavebné konanie, pričom jeho ukončenie sa očakáva v mesiaci apríl 2012