Prečítané: 10837x
koniec_sk_rok31. januára 2012 končí I. polrok školského roka 2011/2012 a tento rok je prvým, kde sa uplatní novinka, keď školáci nedostanú riadne polročné vysvedčenie na tlačivách s vodotlačou.
Ak o jeho vydanie nepožiada plnoletý žiak alebo jeho rodič, podľa nového školského zákona dostane školák len výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania. Formu výpisu si určí škola.

Žiaci a študenti si predĺžia prvý februárový víkend o jeden deň. Polročné prázdniny budú v piatok 3. 2. 2012. O necelý mesiac si školáci oddýchnu opäť. Na prelome februára a marca ich školy postupne podľa krajov pošlú na jarné prázdniny. Žiaci z Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja (od soboty 18. februára do pondelka 27. februára).
Následne budú mať prázdniny Košický a Prešovský kraj (od soboty 25. februára do pondelka 5. marca), po nich Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj (od soboty 3. marca do pondelka 12. marca).